Frits Bolkestein bij het in ontvangst nemen van twee boeken van Pinto (19 mei 1994):

“Pinto heeft als eerste in ons land de discussie aangezwengeld en baanbrekend werk verricht

InteGratieF Management

InteGratieF Management is de operationalisering van ‘Inclusiviteit’.

In zijn eerst boek Interculturele Communicatie(1990), beschreef prof. Pinto zijn nieuwe Structurentheorie over verschillen tussen mensen (op alle niveaus). Intussen wordt zijn theorie ook wel aangeduid als de theorie van F(ijnmazige) en G(rofmazige) structuren van de diverse (sub)culturen. In dat boek beschreef Pinto zijn DrieStappenMethode (DSM) voor het effectief overbruggen van de verschillen tussen de F en de G. met als resultaat: inteGratieF management, de operationalisering van de meer vaag en abstract ‘inclusief management’. Zodoende is InteGratiFiteit de concrete  uitwerking dan inclusiviteit

Definitie

Inclusiviteit raakt een breed pallet van verscheidenheid: gender, leeftijd, functieniveau, validiteit, (seksuele) geaardheid, achtergrond, opleidingsniveau, afkomst en huidskleur.
Deze verschillen kunnen leiden tot verschil van inzicht, gedrag en communicatie. Zowel privé als zakelijk. Dit brengt met zich mee dat op alle niveaus steeds meer mensen worden geconfronteerd met andere dan de vertrouwde (oude) regels met betrekking tot communicatie, omgang, samenwerking, leidinggeven en (de)motiveren. De verschillen kunnen zelfs zeer ingrijpend zijn.

Missie

Onze missie is tweeledig:

  1. het helpen effectief omgaan met verschillen tussen mensen (op macro-, meso- en microniveau). Ook ogenschijnlijke overeenkomsten bevatten verschillen. Iedereen wil gelukkig zijn. Maar waarmee en waardoor? Zelfs aangaande (elementaire levensbehoeftes) eten en drinken: wat, hoe, waar en hoeveel?
  2. het helpen creëren van maximaal gelijke kansen, naar kunnen en vermogen van goedwillende mensen, zij die, aanhangers van welke ideologie of religie dan ook, de wetten en kernwaarden van Nederland aanvaarden en respecteren.

Communicatie en inteGratieF (operationalisering van inclusief) management

Het ICI is een onafhankelijk, particulier instituut dat sinds 1982 opereert op dit terrein van communicatie, inteGratieF (inclusief) management door workshops, cursussen, trainingen, advies en (toegepast) onderzoek.

David Pinto

Prof. dr. David Pinto, expert inteGratieF Management, migratie & inburgering, is hoogleraar/directeur van de Stichting Interculturele Communicatie & Inclusie (ICI) in Amsterdam. Het ICI is sinds 1982 een expertisecentrum voor inclusiviteit. Naast 19 boeken (zie hier onderaan) en tal van onderzoeksrapporten, essays, analyses, artikelen en columns is David Pinto de bedenker van:

  • Het concept ‘doodknuffelen’ van migranten in Nederland;
  • het concept en de uitwerking van Inburgeringscursussen;
  • de ‘structurentheorie’ (Pinto-theorie) aangaande verschillen (in perceptie en gedrag) tussen groepen, organisaties en individuen;
  • de Drie Stappen Methode (DSM) (Pinto-methode) hoe (groepen, organisaties en individuen) effectief kunnen omgaan met verschillen met behoud van ieders eigenheid;
  • InteGratieF (Inclusief) Management (I.M.)
  • naast de (binnen de motivatieleer) befaamde ‘Piramide van Maslow’ (voor ‘The West’ – 12%), bedenker van de ‘Pinto-piramide’. (voor ‘The Rest’ – 88%).