We moeten ons niet blindstaren op geloof door _______Floor de Booys
DEN HAAG De islam is niet de oor-zaak van het vastlopen van de integratie van moslims in Nederland of andere westerse landen, maar de botsing tussen de pre-moderne en de moderne samenleving. Dat stelde professor dr. David Pinto gisteren tijdens de presentatie van zijn nieuwste boek over interculturele communicatie. Alle misverstanden en verwarring van de multiculturele samenleving komen volgens de integratie-prof voort uit verkeerde communicatie tussen allochtonen en autochtonen. Hij overhandigde zijn nieuwste boek ‘Interculturele communicatie, conflicten en management’ gisteren inde aula van de Haagse Hogeschool aan Cees van Lede (oud-voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobel) en Marilyn Haimé (directeur coördinatie integratie minderheden). Zij was er in de plaats van minister Rita Verdonk (integratie), die wegens de actuele politieke situatie ver stek liet gaan. Tijdens de presentatie had Pinto het expres over ‘wij’ en `zij’. “We moeten niet doen alsof we allemaal gelijk zijn, dat zijn we natuurlijk wel als mens, maar ons culturele vertrekpunt is wezenlijk anders en dat moeten we onderkennen om elkaar te kunnen begrijpen.”De kern van de zaak is volgens Pinto dat veel allochtonen uit wat hij pre-moderne landen noemt worden opgevoed vanuit een ‘collectieve identiteit’. De groep en tradities zijn belangrijk. Terwijl Nederlanders en inwoners van andere Westerse – moderne – landen juist worden opgevoed met een ‘individuele identiteit’. “Dat klinkt onschuldig, maar het heeft verstrekkende gevolgen”, al-dus Pinto. Wie handelt vanuit een groepsidentiteit zal minder snel verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden als hij daar alleen persoonlijk op wordt aangesproken. Pinto noemde het voorbeeld van de politieagent die een jong, potentieel Marokkaanse crimineeltje aanspreekt. “Dat werkt niet. Zo’n jongen voelt zich pas aangesproken als je zijn pa erbij haalt of daar in elk geval mee dreigt.” De islam is er volgens Pinto nauwelijks debet aan dat de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving vastloopt. “Tenzij dat geloof heel fanatiek wordt beleefd. Maar het gros van de moslims in Nederland is zeer gematigd. Het is echt jammer dat we ons in Nederland zo blindstaren op dat geloof. Dat gaat de oplossing niet bieden.” Daar waren niet alle aanwezigen het mee eens. Pim Breebaart, voorzitter van het college van bestuur van de Haagse Hogeschool, noemde het een groot probleem dat sommige moslimstudenten vrouwelijke docenten weigeren een hand te geven. Pinto: “Geen hand geven uit geloofsovertuiging moet kunnen, mits er op een andere manier respect wordt betoond. Anders vind ik het als een moslim ook niet met een vrouw wil spreken. Dan worden fatsoensgrenzen overschreden.”