Wat doet het ICI

Het ICI verzorgt cursussen, trainingen, workshops en presentaties. Ook verrichten wij (toegepast) onderzoek, (specialistische) coaching en adviseren wij profit-, non-profit en (semi)overheidsorganisaties.

Trainingen:

ICI-cursussen en trainingen zijn maatwerk en kunnen op iedere locatie worden gegeven. Vooraf wordt een behoefteanalyse gemaakt. Zo wordt optimaal rekening gehouden met de wensen van opdrachtgevers en deelnemers. Cursussen en trainingen zijn daarom flexibel wat betreft inhoud en tijdsduur.

Inhoud van de trainingen:

Buiten het maatwerk hebben de trainingen altijd vijf vaste onderdelen:

 1. Een InteGratieF simulatiespel

  Dit simulatiespel maakt op originele wijze de cursist bewust van de beperkingen van ieders eigen denkraam en wereldbeeld.

 2. Inleiding in de structurentheorie

  Het gaat in deze theorie niet om folkloristische en oppervlakkige verschillen, maar om wezenlijke verschillen die het gedrag en de communicatie sturen.

 3. Methode

  Een beproefde en onderzochte methode wordt aangereikt hoe effectief om te gaan met deze verschillen met behoud van ieders eigenheid.

 4. Toepassingen

  Het toepassen van het ervarene en het geleerde bij de eigen werksituatie en ervaringen van de cursisten. Hiertoe leveren de cursisten vooraf cases en vragen in.

 5. Terugkomdag

  Na een paar maanden wordt nagegaan in hoeverre het gelukt is de verschillende taken te realiseren. Dit dagdeel (een middag) wordt daarom gewijd aan de uit punt 1 t/m 3 opgelegde doelstellingen en worden uitgevoerd per thema c.q. per onderwerp.

Onze cursisten zijn van alle niveaus en komen uit vrijwel alle sectoren van profit en non-profit organisaties: bedrijfsleven, onderwijs, overheid, gezondheidszorg, politie, welzijn, justitie en krijgsmacht.

Onderzoek en advies

Ook verricht het ICI toegepast onderzoek, zoals bijvoorbeeld de effectmeting ‘allochtonenbeleid’ bij de politie in Utrecht. Tevens brengen wij adviesrapporten uit, zoals bijvoorbeeld de ‘Gedragsgids voor de multiculturele stad’ in opdracht van de Gemeente Rotterdam.