Vier factoren

Behoren meer tot de F dan wel tot de G structuur (het is altijd meer of minder) hangt af van vier factoren:

  • welvaart;
  • religie;
  • sociaal milieu;
  • genetisch materiaal van het individu.

Voor alle vier factoren geldt dat ontwikkeling (positief dan wel negatief) mogelijk is.