De samenwerking met Prinses Irene is één van de meest leerzame geweest voor ons.
Juist omdat haar aanpak en benadering zozeer verschillend is van de onze. Dat was ook de waardering van de deelnemers bij de presentatie van haar en onze aanpak. Men waardeerde het, dat wij het hebben ‘gedurfd’ om in dezelfde sessie, beide benaderingen te presenteren, hoe verschillend ook en aan de  deelnemers over te laten om de eigen keuze te maken voor een eventuele vervolgactiviteit. Dat is de kracht van het geloof in je eigen weg!

Beatrix, Willem Alexander, Máxima
Daarnaast, iedere gelegenheid benut om ons pleit voor het vervangen van het Integratiebeleid door een Participatiebeleid (met behulp van diversiteitsbeleid) niet alleen via boeken onder de aandacht te brengen. Ook in persoonlijke ontmoetingen met Koningin Beatrix.
Maar ook bij de ontmoeting met Prins Willem Alexander en Prinses Máxima, samen met André Azoulay, adviseur van de Marokkaanse Koning, in de functie van President van de Hollandse Sectie van de Wereld Federatie van Marokkaanse Joden.

Gorbatsjov, De Dalai Lama
Op persoonlijke vlak, waren de ontmoetingen met Gorbatsjov en de Dalai Lama onvergetelijk. Een grote eer om zulke reuzen te mogen begroeten, die de geschiedenis mede hebben bepaald.

Toeval?
Is het allemaal toeval? Kind van twee analfabeten uit een dorp in het Atlas gebergte (Midelt) dit allemaal te mogen meemaken?
Als theist (maar niet religieus) neig ik naar de volgende gedachte:
‘Toeval is Gods manier om anoniem te blijven’