Samenwerking

Talloze experts en instellingen, groot en klein

Het ICI werkt samen met talloze experts en instellingen. Ook heel grote organisaties. Wij hebben, na gevraagd te worden om mee te dingen met een openbare aanbesteding, alle instructeurs en didactische begeleiders van de gehele  Krijgsmacht (Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee) de training Interculturele Communicatie verzorgd.

Zo hebben wij ook samen met Deloitte en Touche in opdracht van de minister van Economische Zaken de toen vereiste opleidingen om een eigen zaak te starten aan te passen aan de hedendaagse veelzijdigheid.

Hieronder een voorbeeld van hoe de samenwerking met KPMG is geformuleerd.

Een caleidoscoop van mensen die allemaal willen werken, kopen, leren, genezen, etcetera…

Vooral in de grote steden zien we een grotere inclusiviteit ontstaan. Een steeds groter deel van de jonge generatie heeft steeds vaker een niet-Nederlandse achtergrond. Verder is er de verwachting dat de arbeidsmigratie vanuit de nieuwe leden van de EU nog zal toenemen.
Organisaties opereren steeds internationaler, scholen trekken studenten uit het buitenland aan, bedrijven stoten activiteiten af naar ‘lage lonen landen’ en expansie leidt tot vestiging in het buitenland. Daarnaast wordt het klantenbestand van organisaties steeds diverser.
Kortom, inclusiviteit is in onze samenleving een realiteit.

Inclusiviteit in de Praktijk
Het tevreden houden van (nieuwe) werknemers en (nieuwe) klanten vereist inzicht in de inclusiviteit aan wensen en behoeften. (Cultuur)Verschillen leiden nog dikwijls tot communicatieproblemen. Om spanningen te voorkomen nemen organisaties over het algemeen liever mensen aan die gemakkelijk zijn in te passen binnen de organisatie.
Echter, indien een organisatie serieus aandacht besteedt aan inclusiviteit dan zullen er meer ‘kansen’ zijn dan ‘bedreigingen’. Investeren in inclusiviteit draagt immers ook bij aan de oplossing van vraagstukken als ziekteverzuim, uitstroom en ongewenste omgangsvormen.
Verder kan inclusiviteit ook bijdragen aan een verbeterde concurrentiepositie op zowel de arbeidsmarkt als de afzetmarkt. Voor u geldt dus de vraag of u van inclusiviteit een knelpunt of een strategische keuze wilt maken.

Inclusiviteit als strategische keuze
Om de kansen die inclusiviteit met zich meebrengt te benutten is het van belang dat uw organisatie helder heeft wie zij is en welke cultuur wordt nagestreefd: waar staat u voor? De gewenste cultuur kan worden vastgelegd in een bedrijfscode.
Wanneer overeenstemming is bereikt over de code dan is de volgende stap om deze te communiceren, te internaliseren en te handhaven. Deze ontwikkelde bedrijfscode zal als referentiepunt dienen voor iedere interne discussie rondom cultuur.
Wanneer overeenstemming is bereikt over de code dan is de volgende stap om deze te communiceren, te internaliseren en te handhaven. Deze ontwikkelde bedrijfscode zal als referentiepunt dienen voor iedere interne discussie rondom cultuur.

Het opstellen, communiceren en handhaven van een code heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • organisatieleden weten wat er van hen wordt verwacht en krijgen de kans zich te conformeren en medewerkers kunnen makkelijker worden aangesproken op ongewenst gedrag;
  • interne culturele discussies vinden plaats vanuit een duidelijk geformuleerd en gemeenschappelijk gedeeld referentiekader. De code biedt een transparant richtsnoer voor de inrichting van het HRM- beleid;
  • bij het aantrekken van nieuwe organisatieleden kan duidelijk worden gemaakt waar uw organisatie voor staat. Mensen selecteren zichzelf op deze manier. U beschikt over een extern communicatiemiddel naar uw klanten en andere organisaties.