Aangeboden aan VVD coryfee Hans Wiegel.

Samen verder

In twee delen combineert “Samen verder” een beleidsmatige aanpak met inhoudelijke kennis van het migratie- en integratievraagstuk.
In deel 1 wordt het gevoerde migratie- en integratiebeleid onder de loep genomen en wordt gezocht naar oplossingen voor geconstateerde problemen met betrekking tot de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving.
In deel 2 wordt ingegaan op de cultuur en de religieuze beleving van de voornaamste groepen migranten. Het laat zien hoe cultuurverschillen kunnen ontstaan, maar ook weer kunnen worden opgelost. Tevens wordt ingegaan op de voorwaarden voor een succesvolle communicatie die voor de integratie van migranten van essentieel belang is.

ISBN 9789031325344

Aangeboden aan de VVD coryfee, Hans Wiegel.