1993, promotie Psychologische Pedagogische en Sociologische Wetenschappen aan de Rijks Universiteit Groningen. In de Corona te Groningen met o.a. Pim Fortuyn (op mijn nadrukkelijk verzoek aanwezig) en Peter Schumacher (NRC, als mijn paranymf)

Onderwijs over cultuurverschillen

Effecten van cursussen inter-culturele communicatie. In dit boek worden de opzet, uitvoering en evaluatie beschreven van cursussen Inter Culturele Communicatie (ICC) aan instructeurs en didactisch begeleiders van de krijgsmacht.

ISBN 9789031316601