Interculturele orthopedagogiek

Analyse van verschillende opvoedings- en begeleidingssituaties.

In deze studie wordt ingegaan op de invloed van taalverschillen en het behoren tot groepen, die sociaal-cultureel bezien tot de kansarmen behoren. De achterstanden zijn dikwijls gigantisch en hoe speelt een leraar in de basisschool het klaar die enigszins te overbruggen. Moeten deze kinderen dan naar het speciaal onderwijs verwezen worden?

ISBN 9789001674366