Boekaanbieding aan Frist Bolkestein en de Israëlische ambassadeur Bawly

INTERCULTURELE CONFLICTEN

theorie en praktijk

Dit boek geeft houvast aan iedereen die in zijn werk of anders langdurig contact heeft met buitenlanders, allochtonen of mensen afkomstig uit andere culturen en merkt dat in die contacten spanningen en conflicten optreden. Cultuurverschillen maken het moeilijk een goede voorstelling te krijgen van de oorzaak van het conflict. De auteurs zijn erin geslaagd het wezen van cultuurverschillen en het conflict toegankelijk en inzichtelijk te maken. Aan de hand van een veertigtal praktijkcases belichten zij vervolgens de consequenties van het interculturele conflict in de praktijk en de hantering ervan.

ISBN 9789031317790

Dit boek is aangeboden aan de toenmalige fractievoorzitter van de VVD, Frits Bolkestein en aan ambassadeur Bawly van Israël.

Frits Bolkestein bij de in ontvangst nemen van dit boek (19 mei 1994):

“Pinto heeft als eerste in ons land de discussie aangezwengeld en baanbrekend werk verricht”