Interculturele communicatie

Dubbel Perspectief voor het overbruggen van verschillen

Grondprincipes die de communicatie en omgangsregels bij verschillende culturen beïnvloeden, worden aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uiteengezet. Deze kennis kan angst, onzekerheid en vooroordelen wegnemen die nog altijd gemeengoed zijn bij al of niet zakelijke contacten met buitenlanders, zowel in Nederland als daarbuiten.

ISBN 9031312991

Het begint heel realistisch bij de eigen cultuur van de lezers. Het nodigt ze vervolgens uit na te gaan wat hen treft bij een vreemde cultuur, om af te sluiten met een afweging over de mate waarin overbrugging van verschillen wenselijk is. Dit laatste tilt het dikwijls softe begrip ’tolerantie’ op naar een volwassen niveau. Ik aarzel niet dit indrukwekkend te noemen.– Ir Th. Quene, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER),
5 november 1990, Nieuwspoort, Den Haag