Boekaanbieding aan Frits Bolkestein en aan de ambassadeur van Israël, Bawly

Het virus cultuurverschillen

Diagnose en recept

De auteur verwoordt in dit boek zijn verbazing over de Nederlandse samenleving en de wijze waarop men in Nederland met buitenlanders omgaat. Nederland is ziek, constateert Pinto, en snel ingrijpen is nodig wil de ziekte niet ongeneeslijk worden en blijvende schade aanrichten aan de Nederlandse samenleving. Dit boek is zijn bijdrage aan de bestrijding van die ziekte.

IBSN 9789031317936

Dit boek is aangeboden aan de toenmalige fractievoorzitter van de VVD, Frits Bolkestein en aan ambassadeur Bawly van Israël.

Frits Bolkestein bij de in ontvangst nemen van dit boek (19 mei 1994):

“Pinto heeft als eerste in ons land de discussie aangezwengeld en baanbrekend werk verricht”