Effectieve Interculturele Communicatie – Theorie, Methode en Praktijk

Met dit boek presenteert Prof.dr. David Pinto zowel een belangrijke theoretische als praktische benadering van het hier geschetste vraagstuk hetgeen in een unieke en effectieve aanpak resulteert. Het boek biedt:

  • Een nieuwe theorie die antwoord geeft op de vraag hoe het komt dat mensen zo