Effectieve Interculturele Communicatie – Theorie, Methode en Praktijk

Met dit boek presenteert Prof.dr. David Pinto zowel een belangrijke theoretische als praktische benadering van het hier geschetste vraagstuk hetgeen in een unieke en effectieve aanpak resulteert. Het boek biedt:

  • Een nieuwe theorie die antwoord geeft op de vraag hoe het komt dat mensen zozeer van elkaar kunnen verschillen. Het gaat hierbij niet alleen om mensen uit verschillende landen, maar ook uit verschillende regio’s binnen hetzelfde land, verschillen tussen bedrijven, organisaties en afdelingen, ja zelfs binnen hetzelfde gezin;
  • een methode hoe effectief om te gaan met deze verschillen met behoud van ieders eigenheid;
  • zesendertig thema’s waarin moderne en premoderne waarden (waar de verschillen zich het grootst manifesteren) botsen;
  • bijna vijftig cases uit de (dagelijkse) praktijk van overheid, bedrijfsleven, arbeidsmarkt, onderwijs, politie, justitie, gezondheidszorg, school, straat en gezin. Zakelijk en privé;
  • de cases, beschreven, geanalyseerd en afgesloten met een “richtingwijzer’, handreikingen voor praktische toepassing, zijn geordend in vier categorieën:
  1. juiste informatie is afdoende om een (conflict)situatie op te lossen;
  2. een “dubbel perspectief benadering’ (de eerste twee stappen van de DSM) is vereist;
  3. de verschillen tussen betrokkenen staan diametraal tegenover elkaar en de toepassing van de derde stap van de DSM (grens trekken) is nodig;
  4. het gaat om een individuele kwestie die niet is terug te voeren op iemands (culturele of religieuze) achtergrond;
  5. en tot slot een operationalisering en stappenplan om al het geleerde zelf toe te passen in de praktijk.

Prof. dr. David Pinto, expert Interculturele Communicatie en directeur van het Intercultureel Instituut (ICI) in Amsterdam is een Marokkaanse Jood die via Israël in Nederland is terechtgekomen.
Frits Bolkestein over Pinto: “In juni 1988 heeft hij voor het eerst nationale bekendheid gekregen door te spreken over het doodknuffelen van allochtonen”, zie voor dat artikel in de Volkskrant, hieronder terug te lezen

Dit boek is het negentiende boek van prof. Pinto. Voor het interview met Pinto over dit boek in ‘Bij de Les’, het blad voor schooldecanen, klik hieronder.

ISBN: 9789463384599

Met dit boek presenteert Prof. dr. David Pinto zowel een belangrijke theoretische als praktische benadering van het hier geschetste vraagstuk hetgeen in een unieke en effectieve aanpak resulteert.