Beeldvorming en integratie

Is Integratie het antwoord?

Pinto geeft in zijn nieuwe boek aan waarom het integratiebeleid gedoemd was te mislukken. Integratie in de zin van culturele integratie is een volstrekte illusie. Dat is wat hij in tal van publicaties (sinds eind jaren tachtig) heeft uitgedragen. Het huidige integratiebeleid is groepsgericht. De grote groep allochtonen waarop dit beleid is gericht, is zeer divers. Het verschil tussen bijvoorbeeld Marokkanen en Turken kan heel groot zijn. Dit blijkt uit het empirisch onderzoek in dit boek. E n en hetzelfde beleid voor totaal verschillende mensen kan gewoonweg niet slagen. Is er dan een alternatief? Ja, zegt Pinto, het is een realistisch en tevens haalbaar alternatief. Het huidige Kabinet heeft het, wellicht onbewust, met n woord aangegeven: MEEDOEN. Het MEEDOEN kan bevorderd worden door de volgende eisen te stellen: taal leren mores doorgronden je aan de wet en andere regels houden sociaal en economisch participeren. Dit is concreet en meetbaar, terwijl het begrip integreren een containerbegrip is geworden met uiteenlopende interpretaties en daardoor ongrijpbaar, onwerkbaar, onmeetbaar maar bovenal onhaalbaar. Uit de aanbeveling van Roel Pieper in dit boek: “David Pinto, die al eind jaren tachtig het begrip ‘doodknuffelen’ introduceerde, analyseert in dit boek haarscherp de problematiek van de integratie van allochtonen. Hij komt met verfrissende en tegelijk visionaire oplossingen. Onorthodoxe, onconventionele ideeën – zeg maar: ‘een niet-Nederlandse aanpak’ – zijn Pinto niet vreemd. Daar trakteert hij ons al decennialang op.” Pinto toont enerzijds aan waarom het tot op heden gevoerde beleid gedoemd was te mislukken, en wel aan de hand van zijn gedegen kennis van de Nederlandse geschiedenis en cultuur, zijn nuchtere analyse van het besproken beleid en zijn talmoedische precisie. Anderzijds beargumenteert hij op heldere wijze wat het alternatief is en waarom dat wèl succesvol kan zijn. “De fundamentele beleidswijzigingen die Pinto in dit boek bepleit, gaan ver, maar zij snijden wel hout. De empirie ondersteunt de jarenlange pleidooien van deze man, die kennis, kunde, engagement, passie en ervaringsdeskundigheid combineert. Hij is zelf immers tweemaal geëmigreerd: van Marokko naar Israël en van Israël naar Nederland. Laten we niet weer wachten – om pas na jaren te gaan roepen dat we beter naar de in dit boek bepleite voorstellen hadden moeten luisteren.”

Prof. dr. David Pinto is op 28 februari 2004 beëdigd als lid van de ‘Derde Kamer’, een schaduwparlement dat zich bezighoudt met internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.

ISBN 9789031342686

Is Integratie het antwoord?
Dit boek is op 28 april 2004 aan de toenmalige Minister van Migratie, Rita Verdonk,  in Nieuwspoort, Den Haag aangeboden.