Metafoor

Diamant van grafiet

Meer behoren  tot de F dan tot de G structuur heeft vergaande gevolgen voor gedrag, communicatie, beleving en perceptie. Dit verschil in structuur is ook, bij wijze van metafoor, wat diamant van grafiet onderscheidt. Beide zijn opgebouwd uit identiek dezelfde deeltjes: atomen van het element koolstof. En toch vertonen zij immense verschillen:

  • diamant is zo hard dat je ermee in steen kunt boren, terwijl grafiet zo zacht is dat je ermee kunt schrijven of smeren;
  • diamant is transparant voor licht terwijl grafiet zwart is;
  • diamant is een goede isolator en grafiet is een goede geleider voor elektrische stroom.

De verschillen betreffen niet het basiselement

De verschillen zitten dus niet in de eigenschappen van het basiselement. Waarin dan wel? In de structuur, de manier waarop de atomen zijn gerangschikt: een gelaagde structuur bij grafiet versus een driedimensionale, piramideachtige opbouw met grote stabiliteit bij diamant.

Idem voor de verschillen tussen mensen

De metafoor is duidelijk: de verschillen tussen mensen zitten niet in de eigenschappen van het basiselement waaruit wij allen zijn opgebouwd en evenmin in het gegeven dat alle mensen op aarde gedragsregels en communicatiecodes kennen, maar in de structuur van die regels en codes.

Verschillen die elkaar uitsluiten

Het verschil in structuur zorgt, net als in de metafoor, voor verschillen die zo ver van elkaar liggen, dat ze soms diametraal tegenover elkaar staan en elkaar uitsluiten.