Pim’s ploeg

Gevraagd als minister

Doodknuffelen

Zorgen over de islam

Trouw 27-9-2018

Zorgen over islam niet bagatelliseren

Trouw interviewde Peter van Dam over de essaybundel ‘Wereldgeschiedenis van Nederland’ (verschenen onder auspiciën van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis).
Hij is een van de ruim honderd historici die aan de bundel een bijdrage leverden. ‘Het protestants establishment zag katholieken als minderwaardig en zelfs gevaarlijk, vanwege hun vermeende trouw aan Rome. Een beetje zoals heel wat mensen nu over moslims denken’, zegt van Dam (Trouw, 10 september). Een volslagen misvatting en misleiding tegelijk. Door de katholieken van vroeger met de moslims van nu te vergelijken lijkt Van Dam te willen zeggen dat we ons in Nederland over islam geen zorgen hoeven te maken. Volgen we Van Dams redenering, dan zijn de huidige aanslagen in Amsterdam en elders slechts ‘burgerlijke risico’s’ en vergelijkbaar met de gevaren van het spreekwoordelijke keukentrapje.
Altijd al zo geweest, dus loopt u vooral gewoon door. De grote en kennelijk hardnekkige denkfout, ook weer in deze publicatie, is dat er in de in het boek gesignaleerde vroegere mengelmoes van culturen, religies en richtingen, van islam op het huidige Nederlands grondgebied nog totaal geen sprake was, zeker niet in de mate zoals nu het geval is. Bovendien is de islam op geen enkele wijze op één lijn te stellen met welke andere cultuur, religie of nationaliteit dan ook. De islam is eenvoudigweg niet compatibel met Europese of westerse levenswijzen, laat staan met de Nederlandse: scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van man en vrouw, homo en hetero, vrijheid van expressie, de vrijheid om religie, profeet, God en heilige geschriften te bekritiseren of zelfs belachelijk te maken, individuele vrijheid om al dan niet een religie aan te hangen enzovoorts.
In niets valt islam op één lijn te zetten met welke leer ook. Goed beschouwd en bestudeerd is de islam meer een ideologie dan iets anders. Een ideologie die haaks staat op alles wat in de loop der eeuwen in Nederland en in de rest van het Westen met Verlichting en moderniteit is bereikt.
De boodschap van Van Dam c.s. past naadloos in de denkbeelden van de naïeve en onwetende Linkse Kerk, met zijn dictatoriale aanhangers van de multiculturele samenleving. Zij herschrijven simpelweg de geschiedenis en leggen onjuiste verbanden. Een ergerlijk staaltje cultuurmarxisme.

David Pinto
Hoogleraar-directeur
Intercultureel Instituut (ICI)

Toeval?