Frits Bolkestein bij de in ontvangst nemen van twee boeken van Pinto (19 mei 1994):

“Pinto heeft als eerste in ons land de discussie aangezwengeld en baanbrekend werk verricht”

Jan Marijnissen, Joodse Omroep, 19-11-2006:

Ik denk dat als wij de integratie in Nederland serieus nemen en niet de fout maken van mensen assimilatie te verlangen, dat we dan heel snel bij de methode-Pinto uitkomen…! Hij heeft een fantastische notitie voor de Minister-President geschreven.

Psycholoog prof. dr. Willem Hofstee, lid leescommissie Proefschrift

“Voor de bijdragen die de auteur heeft geleverd aan de beschaving en aan de humaniteit past het grootst mogelijke respect.”

Anil Ramds, De Groene Amsterdammer, 13 juni 1992

“Het huidige minderhedendebat is niet door Frits Bolkestein, maar door David